Opret en mailliste på lists.vandreklub.dk
Du kan oprette en ny mailliste ved at udfylde skemaet nedenfor. Maillistens navn vil blive benyttet som adresse, så den bør skrives med små bogstaver. Du kan ikke ændre navnet når maillisten er oprettet.

Du skal også skrive listeejers e-mailadresse. Når listen er oprettet, vil ejeren modtage en e-mail om dette, som bl.a. indeholder listens adgangskode. Ejeren af listen kan derefter gå ind på administrationssiden og ændre nødvendige indstillinger, samt skifte adgangskode hvis der er brug for det. På administrationssiden kan der desuden tilføjes flere e-mailadresser som ejere.

Hvis du vil have at Mailman skal generere listens adgangskode automatisk, vælger du 'ja' i det tilhørende felt i skemaet nedenfor, og lader adgangskode-felterne være tomme.

Du skal have en adgangskode for at kunne oprette en mailliste. Enhver Mailman installation bør have en adgangskode for oprettelse af lister. Bemærk at systemadministrators adgangskode også kan bruges til dette.

Listens identitet
Listens navn:
Listeejerens e-mailadresse:
Generere listens adgangskode automatisk?
Listens adgangskode:
Listens adgangskode en gang til:
Egenskaber for listen
Skal nye medlemmer sættes i karantæne før de kan sende e-mail til listen? Svarer du Ja bliver e-mail fra nye medlemmer holdt tilbage for godkendelse af listemoderator.
Sprog som er tilgængelige for denne liste.

Vælger du ikke mindst et sprog, vil listen benytte serverens standardsprog, som er Dansk

Sende e-mail om oprettelse til listens ejer?

Adgangskode for at oprette en ny mailliste:

Tilbage til generel infoside for maillisten
Tilbage til administrativ side for maillisten
Delivered by Mailman
version 2.1.33
Python Powered Powered by FreeBSD